دانلود بازی تک تیر انداز اندروید جیسون استتهام برای اندروید SNIPER X

دانلود بازی تک تیر انداز آندروید جیسون استتهام  SNIPER X

دانلود بازی آندروید جیسون استتهام 

بازی تک تیر انداز برای آندروید

دانلود بازی تک تیر انداز  جیسون استتهام  SNIPER X

 بازی جیسون استتهام  SNIPER X برای اندروید

دانلود بازی تک تیر انداز آندروید جیسون استتهام   SNIPER X

دانلود بازی تک تیر انداز اندروید جیسون استتهام برای اندروید SNIPER X

دانلود بازی تک تیر انداز آندروید جیسون استتهام  SNIPER X

دانلود بازی آندروید جیسون استتهام 

بازی تک تیر انداز برای آندروید

دانلود بازی تک تیر انداز  جیسون استتهام  SNIPER X

 بازی جیسون استتهام  SNIPER X برای اندروید

در این بازی هدف هایی برای شما مشخص شده است که باید بتوانید آنها را نابود کنید. این هدف ها شامل افراد مختلف نظامی و حتی ماشین و وسایل جنگی آنها می باشد. شما در جایی قرار دارید که توسط نیروهای دشمن دیده نشوید.

همین نکته نیز می تواند به عنوان رمز موفقیت شما به حساب بیاید اما توجه داشته باشید که نباید با تیراندازی اشتباه جای خودتان را لو بدهید، چرا که نیروهای نظامی مقابل شما نیز دارای اسلحه بوده و با کوچکترین اشتباه شما به سمتتان تیراندازی خواهند کرد تا نابودتان کنند.

حجم:10مگابایت

برای دانلود اینجا کلیک کنید