دانلود سخنرانی استاد رائفی پور به نام انتظار در اخرالزمان

دانلود سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور انتشار در اخر الزمان

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "انتظار در آخرالزمان" shia muslim

سخنرانی استاد رائفی پور 27 مهر 94 دانشگاه بناب
صوت ها
سخنرانی استاد رائفی پور-انتظار در آخرالزمان-دانشگاه بناب-10.6 MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-انتظار در آخرالزمان-دانشگاه بناب-35.4 MB دانلود فایل