دانلود سخنرانی استاد رائفی پور عربستان و یمن

دانلود سخنرانی جدید استاد علی اکبر رائفی پور به نام عربستان و یمن

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور "عربستان و یمن" shia muslim

سخنرانی استاد رائفی پور کرمانشاه 23 اردیبهشت 94
صوت ها
سخنرانی استاد رائفی پور-عربستان و یمن- 23 اردیبهشت 94-کرمانشاه-37.8 MB دانلود فایل
سخنرانی استاد رائفی پور-عربستان و یمن- 23 اردیبهشت 94-کرمانشاه-11.4 MB دانلود فایل