دانلود نمونه سوالات متوسطه اول و دوم دبیرستان(دی94 و خرداد95)

دانلود نمونه سوالات تمامی دروس دوم و سوم متوسطه(دی94 و خرداد95)

دانلود نمونه سوالات تمامی دروس سال هفتم(دی94 و خرداد95)

دانلود نمونه سوالات تمامی دروس سال هشتم(دی94 و خرداد95)

دانلود سوالات تمامی دروس نهم(دی94 و خرداد95)

دانلود سوالات تمامی دروس اول دبیرستان(دی94 و خرداد95)

دانلود سوالات تمامی دروس دوم دبیرستان(دی94 و خرداد95)

دانلود سوالات تمامی دروس سوم دبیرستان(دی94 و خرداد95)

سوالات تمامی دروس پایه متوسطه اول و دوم دی ماه 94و خرداد95

دانلود نمونه سوال برای متوسطه اول و دوم

در این پست شما میتوانید جدیدترین نمونه سوالات امتحانی نوبت اول دی ماه و نوبت دوم خردادماه مقطع تحصیلی متوسطه اول و دوم و همچنین نمونه سوالات کنکور را دانلود کنید

**این پست بروزرسانی میشود**

.

.

-- دانلود نمونه سوالات تمام دروس متوسطه اول برای نوبت دی ماه --

.

*هفتم*

ریاضی دی ماه 93

زبان انگلیسی دی ماه 93

علوم تجربی دی ماه 93

عربی دی ماه 93

مطالعات اجتماعی دی ماه 93

----------------------

*هشتم*

ریاضی دی ماه 93

زبان انگلیسی دی ماه 93

علوم تجربی دی ماه 93

عربی دی ماه 93

علوم اجتماعی دی ماه 93

----------------------

*نهم*

ریاضی 

زبان انگلیسی دی ماه 93

علوم تجربی دی ماه 93

عربی دی ماه 93

مطالعات اجتماعی دی ماه 93

------------------------------------------------

-- دانلود نمونه سوالات تمام دروس متوسطه اول برای نوبت خرداد ماه --

.

*هفتم*

----------------------

*هشتم*

----------------------

*نهم*

------------------------------------------------

-- دانلود نمونه سوالات تمام دروس متوسطه دوم برای نوبت دی ماه --

.

*سال اول*

----------------------

*سال دوم*

رشته ریاضی

ریاضی 2 دی ماه 93

شیمی 2 دی ماه 93

فیزیک 2 دی ماه 93

-----

رشته تجربی

ریاضی 2 دی ماه 93

شیمی 2 دی ماه 93

فیزیک 2 دی ماه 93

----

رشته انسانی

ریاضی 2 دی ماه 93

فلسفه منطق دی ماه 93

عربی دی ماه 93

------

*سال سوم*

رشته ریاضی

حسابان دی ماه 93

شیمی 3 دی ماه 93

فیزیک 3 دی ماه 93

جبر و احتمال

هندسه 2

-----

رشته تجربی

ریاضی 3 دی ماه 93

شیمی 3 دی ماه 93

فیزیک 3 دی ماه 93

----

رشته انسانی

 

ریاضی 3 دی ماه 93

فلسفه منطق دی ماه 93

عربی دی ماه 93

------------------------------------------------

-- دانلود نمونه سوالات تمام دروس متوسطه دوم برای نوبت خرداد ماه --

 

.

*سال اول*

----------------------

*سال دوم*

----------------------

*سال سوم*

------------------------------------------------

 -- دانلود نمونه سوالات کنکور --