مهران یا ناصر الفیصل چه کسی است!؟

قضیه پسر 13 ساله تلگرام

مهران یا ناصر الفیصل نوجوان 13 ساله عربستانی ال سعودی

توهین عربستان با شیکه های وهابی و سعودی با پسر 13 ساله جنجالی تلگرام

The story of the controversial 13-year old telegram Arabia

مهران یا ناصر الفیصل نوجوان 13 ساله تلگرام کیست

مهران یا ناصر الفیصل نوجوان 13 ساله تلگرام کیست؟

اخیرا کلیپی جنجالی در شبکه های مجازی خصوصا تلگرام پخش و منتشر شده است که در آن پسری 13 ساله با وقاحت تمام و بدون هیچ شرمی از خود فیلم میگیرد که در حال نشان دادن *** خود است
و جنجال اخیر این کلیپ بیشتر به آن بر میگردد که گویا به گفته بیننده های این کلیپ کذایی این پسر سیزده ساله عملی از خود انجام میدهد که موجی شگفتی و حیرت برخی از افراد دنبال کننده های شبکه های اجتماعی شده است


حالا و در بسیاری از سایت ها گفته شده که این نوجوان ایرانی نیست و عربستانی است! ولی هیچ یک از سایت ها هیچ منبعی از گفته هایشان ذکر نکردند و مشخص نیست که نام مهران که در ابتدا گفته شده بود یا نام ناصر الفیصل که اکنون گفته می شود, از کجا آورده شده؟ منبع این اخبار و این اسامی کجاست؟

ولی چیزی که باید گفت این است که واقعا چرا باید این مسئله انقدر برای این تعداد از مردم مهم باشد و به دنبال فیلم و عکس این نوجوان باشند؟

منبع: داناترین ها